Kritische vragen over achterstandenbeleid beantwoord

Kritische vragen over achterstandenbeleid beantwoord

Het herijken van het onderwijsachterstandenbeleid leidt tot veel vragen. Zo ook bij de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die voorafgaand aan het Kamerdebat maar liefst 87 vragen op minister Slob van Onderwijs afvuurt.

Vanaf 2020 is er in totaal € 486 miljoen euro beschikbaar om taalachterstanden bij kinderen aan te pakken. De afgelopen jaren kregen vooral grote gemeenten veel middelen om taalachterstanden aan te pakken. Nu zijn de kleine gemeenten aan de beurt. Maar hoe het geld precies verdeeld moet worden vanaf 1 januari 2019, daar is het kabinet niet over uit. Minister Slob van Onderwijs presenteerde in zijn brief onlangs daarom vijf mogelijke scenario’s om geld anders over doelgroepkinderen te verdelen. De Kamer mag meebeslissen welk scenario het wordt.