In april definitief besluit verdeling OAB-middelen

In april definitief besluit verdeling OAB-middelen

Minister van Onderwijs Arie Slob besluit in april definitief over een nieuwe verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen onder gemeenten. Dit zei hij tijdens een debat over het onderwijsachterstandenbeleid in de Tweede Kamer.

Tijdens het debat deden verschillende Kamerleden hun zegje over de nieuwe verdeling van het achterstandengeld. Moeten grote gemeenten meer geld krijgen of zijn juist de kleine gemeenten aan de beurt? Moet de doelgroep die recht krijgt op achterstandsgeld af worden gebakend en moet het aantal doelgroepkinderen per gemeente (dus de concentratie) bepalend zijn voor het bedrag dat gemeenten ontvangen? Slob hoorde alle afwegingen van Kamerleden aan, alvorens te besluiten.

Overgangsregeling

De minister werkte eerder vijf scenario’s uit om het geld, in totaal 486 miljoen euro, vanaf 2019 te verdelen. Na de Kamer te hebben gehoord, neemt de minister hierover in april een beslissing. Dit gaat niet alleen over een andere verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen, maar ook over de nieuwe indicator van het CBS (wie onder de doelgroep valt en wie niet) en de gewichtenregeling voor scholen. Ook wil minister Slob werken aan een overgangsregeling. Hij wil in de eerste week na het mei-reces van de Kamer opnieuw in gesprek met de Tweede Kamer over dit onderwerp. Volgens de minister is enige haast namelijk wel geboden om de nieuwe verdeling en indicator vanaf 1 januari 2019 in werking te laten treden.

Samenwerking onderwijs en kinderopvang

Verder zegde de minister toe om nog voor de zomer in een brief inhoudelijk te reageren op het voorstel van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang. Zij kwam ruim een jaar geleden met dertien adviezen om samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs te vergemakkelijken. Bekijk ze hier


Hoe minister Slob staat in de herverdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen bleek uit de beantwoording van 87 kritische vragen van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bekijk hier een samenvatting van vragen en antwoorden (alleen volledig leesbaar voor abonnees)